аналітика комерційна нерухомість консалтинг
Українська консалтингова компанія NAI Ukraine провела дослідження ринку нерухомості в столиці Республіки Казахстан

Українська консалтингова компанія NAI Ukraine провела дослідження ринку нерухомості в столиці Республіки Казахстан

05.06.2018

Як повідомлялось раніше, девелопер з Республіки Казахстан запросив NAI Ukraine для проведення досліджень у місті Астана.

Лівий берег Астани – престижний район, що швидко розвивається та який розташований неподалік від ділового центру й основних міських локацій. Тут активно ведеться зведення житла преміум-сегменту. Хороша транспортна інфраструктура зумовила високий рівень досяжності локації як автомобільним, так і громадським транспортом.

В ходе исследования было установлено, что офисный рынок Астаны переживает спад арендных ставок и рост вакантности, вызванный понижением деловой активности и масштабным вводом нового предложения. В этих условиях повышается конкуренция и требования к успешным бизнес центрам, особенно по качеству месторасположения. Это приводит к ситуации большей востребованности объектов на Левом берегу в сравнении с другими локациями, особенно Класс В/В+ с лояльной ценовой политикой. Не смотря на все еще значительную вакантность, вызванную большим новым предложением, компании проявляют высокий интерес к качественным объектам. Кроме того, ежегодно в Астану приезжает около 50 тыс. человек, которые естественным образом повышают спрос на различные товары и услуги. Вместе с этим развивается экономика города, что в конечном итоге дает предпосылки к восстановлению спроса на арендную офисную недвижимость через несколько лет. С другой стороны, население города постоянно увеличивается, что повышает спрос на товары, услуги и развлечения. Вместе с этим развивается торговая недвижимость города, насыщенность которого торговыми площадями пока умеренная.

У процесі дослідження було встановлено, що офісний ринок Астани переживає спад орендних ставок та ріст вакантності, спричинений зниженням ділової активності та масштабним веденням нової пропозиції. У цих умовах підвищується конкуренція та вимоги до успішних бізнес-центрів, особливо до якості їхнього розташування. Це призводить до збільшення потреби в об’єктах на Лівому березі порівняно з іншими локаціями, особливо Класу B/B+ з лояльною ціновою політикою. Незважаючи на все ще значний рівень вакантності, викликаний великою новою пропозицією, компанії виявляють високий інтерес до якісних об’єктів. Крім того, щорічно в Астану приїздить близько 50 тис. людей, які у підвищують попит на різноманітні товари та послуги. Разом з цим розвивається економіка міста, що в результаті породжує передумови для відновлення попиту на орендну офісну нерухомість через декілька років.

З іншого боку, населення міста постійно збільшується, що підвищує попит на товари послуги та розваги. Разом з цим розвивається торговельна нерухомість міста, яке поки що помірно заповнене торговими майданчиками.

Девальвація національної валюти та зниження прибутків населення негативно відображаються на сегменті ритейлу, що призводить до певного зниження орендних ставок і збільшення вакантності, проте ринок торговельної нерухомості Астани залишається перспективним.

Актуальні послуги

Консалтинг і оцінка

Зв'язатись з нами